Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.z siedzibą ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, e-mail: biuro@e-bmp.pl.

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a)    W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
b)    Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
c)    Dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
d)    Dla celów badania jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO - uzasadniony cel Administratora (analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej) lub na podstawie wyrażonej zgody, po zakończeniu trwania umowy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
e)    Dla celów prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej.

3.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą :
-    wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
-    podmioty, którym Spóła powierzyła przetwarzanie danych osobowych
-    banki – w zakresie obsługi płatności,
-    operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.

4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.

5.    Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

6.    Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.    Podanie  danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.

Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej podstronie portalu BMP i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika w portalu BMP.