Polski   English
Almost 30 years
Your centre of information
Nawigation arrow

Our B2B zone

W łatwy sposób przejrzysz profile uczestników konferencji, aby sprawdzić w jakich zagadnieniach się specjalizują. Możesz wysłać zaproszenia na indywidualne spotkania biznesowe. Platforma będzie umożliwiała także potwierdzanie otrzymanych zaproszeń.

Z naszej platformy możesz korzystać również na urządzeniach mobilnych. Będąc już na samej konferencji sprawdzisz harmonogram swoich spotkań, odświeżysz informacje o partnerze, z którym obyć ma się kolejne spotkanie lub przejrzysz aktualny program konferencji.

Key to success

Key to the success - Klucz Sukcesu to wyróżnienie przyznawane przez redakcje magazynów wydawanych przez BMP: "Energetyki Cieplnej i Zawodowej", "Chemii Przemysłowej", "Kierunku Wod-Kan", "Przemysłu Farmaceutycznego" i "Surowców i Maszyn Budowlanych", osobom i zakładom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju danej branży. Wręczana jest na konferencjach organizowanych przez BMP.
Zobacz, kto otrzymał już tę prestiżową statuetkę w:

Jobs

Zobacz kogo aktualnie poszukujemy

We cooperate

Na HONOROWYCH Gospodarzy naszych sympozjów i konferencji staraliśmy się zawsze wybierać największe, najnowocześniejsze zakłady z branży farmaceutycznej, energetycznej, chemicznej, spożywczej, wodociągów i kanalizacji, kruszyw czy cementowej. Partnerami i patronatami naszych przedsięwzięć są zarówno firmy związane z poszczególnymi branżami, jak i uczelnie, instytucje, ministerstwa, samorządy...

We help

if you want to help this little girl, you can do it:

Przez przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” KRS 86 210 CEL SZCZEGÓŁOWY: Krybus Karolina;

wpłacając dobrowolną kwotę na konto wpłat imiennych Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867, wpisując w tytule: Karolina Krybus.

Contact us

Można też wpisać dane kontaktowe bezpośrednio w treści strony KONTAKT.

BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Morcinka 35
47-400 RACIBÓRZ

NIP: 639-20-03-478

phone.: (032) 415 97 74, 414 97 83, 415 33 17, 415 29 21
fax: (032) 414 97 73
mail: biuro@e-bmp.pl

Bank:
Bank Spółdzielczy w Raciborzu
BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Account: 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem
KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437, NIP: 639-20-03-478