Wydajemy czasopisma branżowe

BMP to wydawca siedmiu tytułów: „Energetyki Cieplnej i Zawodowej”, „Chemii Przemysłowej”, „Przemysłu Farmaceutycznego”, „Kierunku Wod-Kan” (dawne „BMP. Ochrona Środowiska”), „Kierunku Spożywczego” (dawne „Agro Przemysł”), „Surowców i Maszyn Budowlanych” oraz „Pomp. Pompowni”. Od ponad 20 lat wydaje magazyny branżowe, w których teksty naukowe łączą się z publicystyką.

Nasze magazyny

##magazyny##