1. Dyrektor ds. operacyjnych

Zadania:

 • realizowanie misji i wizji przedsiębiorstwa
 • budowanie oraz umacnianie pozycji firmy na rynku
 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania spółki oraz organizacji pracy
 • zarządzanie bezpośrednie nad zespołami pracowników- bieżąca koordynacja pracy kierowników
 • nadzór nad realizowanymi projektami,
 • planowanie budżetu i nadzór nad jego realizacją,
 • inicjowanie zmian usprawniających rozwój
 • okresowa kontrola wykonalności bieżących celów, analiza raportów o sytuacji firmy, jej produktów, usług oraz konkurencji,
 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania kontraktów firmy
 • reprezentowanie firmy na zewnątrz,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • doświadczenia w sprzedaży i prowadzeniu negocjacji handlowych
 • język angielski na poziomie zaawansowanym
 • łatwość podejmowania decyzji, także w sytuacjach kryzysowych
 • wysoka kreatywność
 • terminowość i punktualność
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Oferta:

 • samodzielne i decyzyjne stanowisko
 • realny wpływ na firmę
 • możliwość rozwoju zawodowego przez prowadzenie interesujących projektów oraz szkolenia
 • stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki pracy
 • opieka medyczna

2. Główny specjalista ds. operacyjnych:

Zadania:

 • bezpośrednia współpraca z Dyrektorem Operacyjnym
 • sporządzanie raportów, zestawień
 • organizowanie i kontrola akcji marketingowych
 • stałe monitorowanie trendów na rynku
 • współrealizacja projektów
 • obsługa strategicznych klientów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenia w sprzedaży i prowadzeniu negocjacji handlowych
 • znajomość języka angielskiego
 • łatwość podejmowania decyzji, także w sytuacjach kryzysowych
 • wysoka kreatywność
 • terminowość i punktualność
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Oferta:

 • możliwość rozwoju zawodowego przez prowadzenie interesujących projektów oraz szkolenia
 • stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki pracy
 • opieka medyczna

Cv prosimy wysyłać na maila: biuro@e-bmp.pl