Klucz Sukcesu to wyróżnienie przyznawane przez redakcje magazynów wydawanych przez BMP: "Energetyki Cieplnej i Zawodowej", "Chemii Przemysłowej", "Kierunku Wod-Kan", "Przemysłu Farmaceutycznego" i "Surowców i Maszyn Budowlanych", osobom i zakładom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju danej branży. Wręczana jest na konferencjach organizowanych przez BMP.

Zobacz, kto otrzymał już tę prestiżową statuetkę w:

ENERGETYCE

CHEMII

WOD-KAN

SUROWCACH

FARMACJI